20 hulpverleningszones

NETWERK BRANDWEER

Netwerk Brandweer is het samenwerkingsverband van de hulpverleningszones in Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Het Netwerk Brandweer neemt verschillende rollen op:

  • Netwerk Brandweer behartigt de belangen van de Vlaamse hulpverleningszones bij de Vlaamse en de federale overheden. Het zet fors in op de noodzakelijke brandweerhervormingen. Zo ijvert Netwerk Brandweer onder andere voor een duurzame en evenwichtige financiering van de brandweer, voor een sterk en modern brandweerstatuut, en voor bijkomende investeringen in brandweeropleidingen. 
  • Als adviesverlener biedt Netwerk Brandweer informatie en advies aan de politieke bestuurders en personeelsleden van gemeenten en hulpverleningszones. Netwerk Brandweer is voor hen hét kenniscentrum rond de werking van de hulpverleningszones en brandveiligheid.
  • Als netwerkorganisatie waarbinnen kennis- en ervaringsuitwisseling plaatsvindt, stimuleert Netwerk Brandweer de samenwerking en de kennisuitwisseling door structurele thematische overleggroepen of expertennetwerken. 


Vera Celis (burgemeester van Geel) is voorzitter van Netwerk Brandweer.
Maarten Van Severen is hoofd van Netwerk Brandweer.

20 Vlaamse hulpverleningszones, ondersteund door Netwerk Brandweer

Publicaties

Activiteitenverslag 2023

Activiteitenverslag Netwerk Brandweer 2023

Netwerk Brandweer, de overkoepelende organisatie van de 20 Vlaamse hulpverleningszones en VVSG, stelt met trots haar activiteitenverslag voor het jaar 2023 voor. Dit verslag werpt een licht op een succesvol en dynamisch jaar waarin samenwerking tussen de zones opnieuw centraal stond.

Lees meer >
Beleidsvisie 2024-2028

Beleidsvisie 2024-2028

Lees hier de Beleidsvisie van Netwerk Brandweer, waarin vijf strategische pijlers worden gepresenteerd voor een moderne en doeltreffende brandweerdienst in Vlaanderen. Deze visie strekt zich uit over zowel het Vlaamse, federale, Europese als lokale niveau.

Lees meer >

Infografieken 2023

De brandweer ontving in 2023 433.654 oproepen, dat zijn gemiddeld 1.188 meldingen per dag. Het gros zijn oproepen voor de ziekenwagen. Het gaat om dienstverlening die vaak van levensbelang is. Daarom vragen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en haar Netwerk Brandweer aan de centrale overheden de nodige middelen.  Zo moet de federale overheid veel meer tussenkomen in de kosten; nu betaalt ze slechts 20%, de lokale besturen de overige 80%.  

Lees meer >
Infografieken 2022

Infografieken 2022

In 2022 werden de brandweerdiensten 470 050 keer opgeroepen voor noodsituaties, dat zijn er ruim 100 000 meer dan in 2021 (341 444). Het ging vooral om oproepen voor de ziekenwagens en voor de bestrijding van wespen. In minder dan 1 op 20 gevallen ging het om een oproep voor brand. Dankzij de blijvende inzet personeelsleden garandeert de brandweer deze dienstverlening. Om dit aan de burgers te kunnen blijven verlenen, vragen het Netwerk Brandweer en VVSG aan de centrale overheden de nodige middelen om deze taak goed te kunnen blijven uitvoeren.  

Lees meer >
Activiteitenverslag Netwerk Brandweer 2022

Activiteitenverslag Netwerk Brandweer 2022

Elk jaar publiceert Netwerk Brandweer een activiteitenverslag met de dossiers en de vooruitgang die gemaakt wordt voor de brandweer in Vlaanderen waarin de leden van de hulpverleningszones een belangrijke bijdrage hebben gedaan.

Lees meer >
Het Activiteitenverslag 2021

Activiteitenverslag Netwerk Brandweer 2021

Netwerk Brandweer presenteert elk jaar een overzicht van het afgelopen jaar in het activiteitenverslag via een beknopte toelichting over de activiteiten en de aandachtspunten binnen de Brandweer in Vlaanderen.

Lees meer >
Foto van cover Memorandum Netwerk brandweer

Memorandum

De 20 brandweerzones hebben een verkiezingsmemorandum gemaakt voor de volgende Vlaamse en federale regering met daarin 10 prioriteiten. 

Lees meer >
Gids conditiebeleid button

Gids conditiebeleid

Op vraag van de zonecommandanten van de hulpverleningszones en in kader van het memorandum Tien prioriteiten voor de [Vlaamse] Brandweer van Netwerk Brandweer, werd in september 2019 de start gegeven voor een nieuwe werkgroep met als opdracht het ontwikkelen van een visie over de zones heen inzake het conditiebeleid voor operationele brandweermannen/-vrouwen.

Lees meer >
Activiteitenverslag Netwerk Brandweer 2020

Activiteitenverslag Netwerk Brandweer 2020

Netwerk Brandweer presenteert elk jaar een overzicht van het afgelopen jaar in het activiteitenverslag via een beknopte toelichting over de activiteiten en de aandachtspunten binnen de Brandweer in Vlaanderen.

Lees meer >
De hulpverleningszones in Vlaanderen 2020

Infographic: de hulpverleningszones in Vlaanderen 2020

In 2020 werden de brandweerdiensten 390 623 keer opgeroepen voor noodsituaties. Dagelijks rukken in Vlaanderen ongeveer 1 067 keer ploegen uit om ergens hulp te bieden. Van deze oproepen waren er 202 251 voor brandweer en 188 372 voor de ziekenwagens van de hulpverleningszones. 

Lees meer >
Activiteitenverslag Netwerk Brandweer 2019

Activiteitenverslag Netwerk Brandweer 2019

Netwerk Brandweer presenteert elk jaar een overzicht van het afgelopen jaar in het activiteitenverslag via een beknopte toelichting over de activiteiten en de aandachtspunten binnen de Brandweer in Vlaanderen.

Lees meer >