20 hulpverleningszones

NETWERK BRANDWEER

Netwerk Brandweer is het samenwerkingsverband van de hulpverleningszones in Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Het Netwerk Brandweer neemt verschillende rollen op:

  • Netwerk Brandweer behartigt de belangen van de Vlaamse hulpverleningszones bij de Vlaamse en de federale overheden. Het zet fors in op de noodzakelijke brandweerhervormingen. Zo ijvert Netwerk Brandweer onder andere voor een duurzame en evenwichtige financiering van de brandweer, voor een sterk en modern brandweerstatuut, en voor bijkomende investeringen in brandweeropleidingen. 
  • Als adviesverlener biedt Netwerk Brandweer informatie en advies aan de politieke bestuurders en personeelsleden van gemeenten en hulpverleningszones. Netwerk Brandweer is voor hen hét kenniscentrum rond de werking van de hulpverleningszones en brandveiligheid.
  • Als netwerkorganisatie waarbinnen kennis- en ervaringsuitwisseling plaatsvindt, stimuleert Netwerk Brandweer de samenwerking en de kennisuitwisseling door structurele thematische overleggroepen of expertennetwerken. 


Vera Celis (burgemeester van Geel) is voorzitter van Netwerk Brandweer.
Maarten Van Severen is hoofd van Netwerk Brandweer.

20 Vlaamse hulpverleningszones, ondersteund door Netwerk Brandweer

Publicaties

Foto van cover Memorandum Netwerk brandweer

Memorandum

hi

Lees meer >
Activiteitenverslag Netwerk Brandweer 2020

Activiteitenverslag Netwerk Brandweer 2020

hello

Lees meer >
Activiteitenverslag Netwerk Brandweer 2019

Activiteitenverslag Netwerk Brandweer 2019

Today

Lees meer >
De hulpverleningszones in Vlaanderen 2020

Infographic: de hulpverleningszones in Vlaanderen 2020

Lees meer >
Gids conditiebeleid button

Gids conditiebeleid

Met deze leidraad kan je als hulpverleningszone een conditiebeleid opstarten, implementeren of op punt stellen, afhankelijk van de huidige situatie van je hulpverleningszone.

Lees meer >