20 hulpverleningszones

Netwerk Brandweer is het samenwerkingsverband van de hulpverleningszones in Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Het Netwerk Brandweer neemt hierin verschillende rollen op:

  • Netwerk Brandweer behartigt de belangen van de Vlaamse hulpverleningszones bij de Vlaamse en de Federale overheden.
  • Als adviesverlener biedt Netwerk Brandweer informatie en advies aan de politieke bestuurders en personeelsleden van gemeenten en hulpverleningszones. Netwerk Brandweer is voor hen het kenniscentrum rond de werking van de hulpverleningszones en brandveiligheid.
  • Als netwerkorganisatie waarbinnen kennis- en ervaringsuitwisseling plaatsvindt, stimuleert Netwerk Brandweer de samenwerking en de kennisuitwisseling door structurele thematische overleggroepen of expertennetwerken.