20 hulpverleningszones

Opleidingen brandweer digitaal

Dit digitaal platform is opgestart op 1 april 2020 en heeft als doel om de personeelsleden van de hulpverleningszones de mogelijkheden te bieden om aan online-opleidingen deel te nemen. De opgenomen opleidingen zijn tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen Netwerk Brandweer, Kenniscentrum voor Civiele Veiligheid (KCCE) en de dienst Instructie van Brandweer Brussel (DBDMH).