20 hulpverleningszones

Sinds 2015 zijn alle gemeentelijke brandweerdiensten opgegaan in hulpverleningszones of brandweerzones. In 2017 beslisten de 20 Vlaamse hulpverleningszones zich te verenigen in het Netwerk Brandweer. Alle 20 Vlaamse hulpverleningszones zijn lid van Netwerk Brandweer.

Omdat het bestuur van de hulpverleningszones bestaat uit zoneraden waarin de burgemeesters van de steden en gemeenten uit de hulpverleningszones zetelen, is Netwerk Brandweer een partnerschap aangegaan met VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Vaak worden de termen ‘brandweerzone’ en ‘hulpverleningszone’ gebruikt. De Wet Civiele Veiligheid spreekt enkel over hulpverleningszones maar verschillende zones hebben er voor gekozen de term brandweerzone te gebruiken.