20 hulpverleningszones
20/03/2024 om 15:45

Beleidsvisie 2024-2028

share-square share-square share-square share-square
Vijf speerpunten voor een moderne brandweer

Lees hier de Beleidsvisie van Netwerk Brandweer, waarin vijf strategische pijlers worden gepresenteerd voor een moderne en doeltreffende brandweerdienst in Vlaanderen. Deze visie strekt zich uit over zowel het Vlaamse, federale, Europese als lokale niveau.

Beleidsvisie samenvatting