20 hulpverleningszones
Netwerk Brandweer
08/03/2022 om 16:39

Brandweer in Vlaanderen ontvangt 935 oproepen per dag in 2021

share-square share-square share-square share-square

In 2021 beantwoordde de brandweer 341 444 noodoproepen in Vlaanderen. Dat betekent dat, in Vlaanderen, per dag 935 meldingen in de noodcentrales binnenkwamen. Voor 215 185 van deze hulpvragen is er een ziekenwagen aan te pas gekomen. De brandweer reed 126 259 keer uit voor brand, technische hulpverlening, storm of overstroming of wespenverdelgingen. Om deze dienstverlening te garanderen staan de 12 437 personeelsleden van de brandweerdiensten dag en nacht klaar. Dat meldt Netwerk Brandweer, het samenwerkingsverband van de 20 hulpverleningszones in Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Infographic

Infographic: de hulpverleningszones in Vlaanderen 2021

Oproepen voor brandweer en ziekenwagen

In vergelijking met 2019 (370 931 oproepen) en 2020 (390 623) is er voor 2021 een daling van respectievelijk  7,95% en 12,59% van het totale aantal oproepen. Voor de ziekenwagenoproepen is er duidelijke een stijging van 26 813 oproepen tegenover 2020 (188 372) en van 16 828 ziekenwagenoproepen tegenover 2019 (198 357). De brandweerploegen zijn in 2021 (126 259) beduidend minder uitgerukt dan de voorgaande jaren: 172 574 keer in 2019 en 202 251 keer in 2020.

Brand

Ook in 2021 blijft het aantal oproepen voor brand op gelijke hoogte met de voorgaande jaren. Met 21 584 brandmeldingen, plaatst 2021 zich tussen 2019 (19 878) en 2020 (22 209). De provincie Antwerpen (5962) blijft samen met de provincie Oost-Vlaanderen (4865) de meest actieve in deze categorie. De provincie Vlaams-Brabant volgt met 4585 oproepen voor brand. Dit wordt grotendeels verklaard door de bevolkingsdichtheid in deze eerste twee provincies waar zich twee grote steden bevinden. In West-Vlaanderen reed de brandweer 3875 keer uit voor brand en in de provincie Limburg 2297 keer. 

Onder de oproepen voor brand verstaan we alle soorten brandmeldingen. Het kan dan gaan over een brand buiten (bv. van natuur, voertuig of vuilbak) of binnen (bv. van een gebouw, schouw of een ondergrondse parkeergarage). Automatische brandmeldingen en controletaken (bv. controle van brandgeur of van goede blussing) zijn ook opgenomen in deze cijfers.

Ziekenwagen

De ziekenwagenoproepen maken een groot deel uit van de taken van de hulpverleningszones. Op twee zones na verzorgen alle brandweerzones de dringende hulpverlening op hun grondgebied. In 2021 was dit zelfs 63,02% van het totaal aantal oproepen of bijna 590 oproepen per dag. 

Net als de voorgaande jaren 2019 en 2020 is het in de provincie West-Vlaanderen (71 231) dat de meeste ziekenwagenritten plaatsvinden. Op enige afstand volgen de provincies Oost-Vlaanderen met 53 018 ritten en de provincie Vlaams-Brabant met slechts twee brandweerzones (37 499). De provincies Limburg (28 474) en Antwerpen (24 963) sluiten het rijtje af. 

Storm, wateroverlast en wespen

In 2021 handelde de brandweer 24 318 oproepen af voor storm en wateroverlast wat in dezelfde lijn ligt als 2019 (23 741) en 2020 (28 137). Het aantal wespenverdelgingen ligt in 2021 een heel stuk lager dan de voorgaande jaren met 22 985 oproepen. In 2019 werden 57 609 wespenverdelgingen gedaan en in 2020 liep het aantal op tot 92 915 oproepen. Het grootste aantal oproepen voor dit type interventie zien we in de zomer en het najaar.

Andere oproepen

Aan variatie in het werk bij een hulpverleningszone, geen gebrek: 57 372 keer werd de zone ingeschakeld om een andere (dringende) taak te volbrengen. Dit gaat van hulpverlening na een ongeval, het bevrijden van slachtoffers van ongevallen, het vrijmaken van de weg, het redden van dieren in nood tot het bevrijden van mensen uit liften en situaties waar sprake is van gevaarlijke stoffen. Dit aantal oproepen is stabiel  gebleven ten opzichte van 2020 (58 990) maar ligt merkelijk lager dan in 2019 (71 346).

Personeelsleden

In de hulpverleningszones werken 12 437 personeelsleden. De operationele werking wordt ondersteund door 676 (5%) administratieve medewerkers. De brandweermensen en ambulanciers van de zones bestaan grotendeels uit vrijwilligers (70%) wat goed is voor 8676 medewerkers. De beroepsbrandweer maakt 25% van het personeelsbestand uit. Vrijwilligers hebben naast hun inzet bij de brandweer een ander hoofdberoep en stellen hun vrije tijd ter beschikking voor noodhulp aan de inwoners van hun stad of gemeente.  

Nieuwe website www.debrandweer.be

De cijfers van de brandweer in Vlaanderen in 2021 vindt u op de nieuwe website www.debrandweer.be. Deze website is een gezamenlijk project van Netwerk Brandweer en BrandweerVereniging Vlaanderen (BVV). Je vindt er alle info over de brandweer in Vlaanderen.

Tabel
Oproepen 2019 2020 2021
Totaal 370 931 390 623 341 444
Brandweer 172 574 202 251 126 259
Ziekenwagen 198 357 188 372 215 185

 

 

 

 

categorieën oproepen Aantal 2021 Percentage Per dag 2021
Totaal 341 444 100% 935
Brand 21 584 6,32% 59
Ziekenwagen 215 185 63,02% 589
Storm en overstroming 24 318 7,12% 67
Wespen 22 985 6,73% 63
Andere 57 372 16,81% 157

 

 

 

 

 

 

 

Personeel Aantal 2021 Percentage
Totaal 12 437 100%
Beroeps 3 085 25%
Vrijwilligers 8 676 70%
Administratie 676 5%
 
 
Info aan de pers

Sinds 2019 verzamelt Netwerk Brandweer een beperkte set gegevens  van de 20 hulpverleningszones. Door de beperkte tijdspanne waarover Netwerk Brandweer data bezit, zijn tendensen nog niet berekenbaar. Netwerk Brandweer is voor de verwerking van deze gegevens afhankelijk van de data aangeleverd door de hulpverleningszones.


 *Netwerk Brandweer is het samenwerkingsverband van de 20 hulpverleningszones in Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.Het Netwerk Brandweer biedt als adviesverlener en kenniscentrum  van de hulpverleningszones en brandveiligheid, informatie en advies aan politieke bestuurders van gemeenten en hulpverleningszones.


Het Netwerk Brandweer treedt op als belangenbehartiger voor de veiligheid van de inwoners van Vlaanderen en voor de veiligheid van haar eigen personeelsleden vanuit een politiek onafhankelijke visie. Het stimuleren van kennis- en ervaringsuitwisseling en van samenwerking tussen de hulpverleningszones is daarvoor essentieel.
De historische data van de brandweer zijn terug te vinden bij de FOD Binnenlandse zaken.