20 hulpverleningszones

BRANDWEERVERENIGING VLAANDEREN (BVV)

1

Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) is de vakorganisatie voor brandweerzorg in Vlaanderen. Ze verenigt het personeel uit de Vlaamse hulpverleningszones, de Nederlandstalige brandweerlieden van Brandweer Brussel, maar ook de aangesloten bedrijfsbrandweerdiensten. Brandweervereniging Vlaanderen streeft naar een performante brandweerorganisatie met goed opgeleide brandweerlui. Zo wil ze bijdragen aan een grotere veiligheid voor de samenleving.

Brandweervereniging Vlaanderen tracht een goede samenwerking te bevorderen tussen alle stakeholders binnen de brandweer en de civiele veiligheid. Het hoofddoel van de vereniging is kennisdeling en opbouw van expertise en ervaring binnen het brandweerwezen. Elke hulpverleningszone botst op uitdagingen en obstakels, die ze op haar eigen manier probeert op te lossen. Door die oplossingen samen te leggen, te bestuderen en te vergelijken, wil Brandweervereniging Vlaanderen tot een meer uniforme aanpak komen van de problemen die elke hulpverleningszone ondervindt.

De kennisuitwisseling binnen Brandweervereniging Vlaanderen gebeurt onder andere via het jaarlijkse brandweercongres, het vaktijdschrift De Brandweer(m/v), de website en de sociale media, de maandelijkse nieuwsbrief,...