20 hulpverleningszones
07/06/2023 om 14:36

Infografieken 2022

share-square share-square share-square share-square

In 2022 werden de brandweerdiensten 470 050 keer opgeroepen voor noodsituaties, dat zijn er ruim 100 000 meer dan in 2021 (341 444). Het ging vooral om oproepen voor de ziekenwagens en voor de bestrijding van wespen. In minder dan 1 op 20 gevallen ging het om een oproep voor brand. Dankzij de blijvende inzet personeelsleden garandeert de brandweer deze dienstverlening. Om dit aan de burgers te kunnen blijven verlenen, vragen het Netwerk Brandweer en VVSG aan de centrale overheden de nodige middelen om deze taak goed te kunnen blijven uitvoeren.  

Infografiek van Provincie Antwerpen.
Infografiek van Provincie Antwerpen.
Brand

In totaal kwamen er 25 439 oproepen binnen voor brand. In 2021 waren dit er 21 584 (+17.8%). Antwerpen en Oost-Vlaanderen zijn het meest bevraagd met respectievelijk 7215 en 6248 oproepen voor brand in 2022. In deze provincies bevinden zich de grootste steden van Vlaanderen (Antwerpen en Gent). In Vlaams-Brabant werden de brandweerdiensten 4502 gecontacteerd voor brand, op de voet gevolgd door West-Vlaanderen met 4500 meldingen. De provincie Limburg verwerkte 2 974 vragen voor hulp bij brand. Het aantal inwoners en de bevolkingsdichtheid bepalen het aantal oproepen voor brand.

Het gaat dan zowel over een brand buiten (bv. van natuur, voertuig of vuilbak) als binnen (bv. van een gebouw, schouw of een ondergrondse parkeergarage). Automatische brandmeldingen en controletaken (bv. controle van brandgeur of van goede blussing) zijn ook opgenomen in deze cijfers.

Infografiek van Provincie Limburg.
Infografiek van Provincie Limburg. :
Ziekenwagen

De brandweerzones ontvingen in totaal 248 474 oproepen voor hun ziekenwagens. Dat is het grootste aandeel, dagelijks gaat het om gemiddeld 680 noodoproepen over heel Vlaanderen. In 2021 waren dat er 215 185 oproepen.

De provincie West-Vlaanderen is koploper met 83 519 ziekenwagenoproepen. De hulpverleningszones van Oost-Vlaanderen volgen met 62 481 oproepen. In Vlaams-Brabant nemen de ambulanciers van de brandweer 42 481 oproepen voor hun rekening. De provincies Limburg en Antwerpen volgen met respectievelijk 32 187 en 27 806 meldingen. De verschillen in de provincies worden verklaard door het feit dat niet overal de ziekenwagenzorg door de brandweer wordt uitgevoerd. Zo zijn er tussen de gemeenten verschillen in het aandeel van private- en brandweerziekenwagens, die beiden volgens dezelfde protocollen en kwaliteitscriteria werken.

Infografiek van Provincie Oost-Vlaanderen.
Infografiek van Provincie Oost-Vlaanderen. :
Storm, wateroverlast en wespen

In 2022 handelde de brandweer 47 219 oproepen af naar aanleiding van storm of wateroverlast, en dit vooral in piekperiodes. Denk hierbij aan storm Eunice die zorgde voor heel wat overlast. In 2021 waren dit ‘slechts’ 24 318 oproepen. Voor wespenverdelgingen werden de hulpverleningszones 89 884 maal gecontacteerd in 2022. Dat gebeurt vooral in de zomer en het najaar. 

Infografiek van Provincie West-Vlaanderen.
Infografiek van Provincie West-Vlaanderen. :
Andere oproepen

Dat werken bij een hulpverleningszone zeer gevarieerd is, blijkt uit het grote aantal oproepen voor ‘andere’ noodgevallen, namelijk 59 034. Daaronder verstaan we de hulpverlening onder andere n.a.v. een auto-ongeval, het vrijmaken van de weg, het redden van personen en dieren die zich in één of andere gevaarlijke situatie bevinden, bevrijdingen uit liften, situaties waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en allerlei speciale of logistieke oproepen.  

Infografiek van Provincie Vlaams-Brabant.
Infografiek van Provincie Vlaams-Brabant. :
Vooral vrijwilligers

Om al deze interventies te kunnen afhandelen zijn er in Vlaanderen 12 462 personeelsleden actief bij de brandweer. Voor 3092 onder hen is dit hun hoofdberoep. Zij worden bijgestaan door 8705 vrijwilligers die zich, naast hun dagtaak, beschikbaar stellen om mensen bij te staan. De gehele werking van de hulpverleningszones wordt ondersteund door 665 administratieve personeelsleden. In 2021 waren 12 437 actief bij de brandweer. Hoewel er dus meer oproepen waren, stijgt het totale personeelsbestand nauwelijks. Daarom blijven het Netwerk Brandweer en VVSG op een ondersteuning van de federale overheid, zodat de brandweer haar belangrijke beleidstaak op