20 hulpverleningszones
22/12/2022 om 21:22

OPROEP: Ook wespen zijn nuttige dieren

share-square share-square share-square share-square

Veel mensen vinden wespen venijnige en nutteloze insecten. deze diertjes hebben dan ook niet bepaald een goed imago. Soms is dit ook noodzakelijk want een wespennest is een potentieel gevaarlijke situatie maar is dit ook zo indien een nest zich op een veilige afstand van de woning bevindt of in de nok van een woning? Houden we genoeg rekening met het feit dat wespen als insectenverdelgers en bestuivers net zo belangrijk voor het ecologische evenwicht op aarde als de bijen. Wist je trouwens dat bijen en wespen gemeenschappelijk voorouders hebben?
 

Wespen vangen vliegjes, muggen, spinnen, en rupsen die als voer voor hun larven dienen (zij zijn een natuurlijke opruimdienst). Moeten we de wespen dan niet de aandacht geven die ze verdienen? Moeten we elk wespennest verdelgen? NEEN!
Integendeel zelfs. Het klinkt misschien raar, maar wespen zijn onze bondgenoten. Laten we dus als mens het evenwicht in de natuur niet verstoren. Laten we samen als Brandweermannen het goede voorbeeld geven.

In dit vakblad publiceerden we al twee artikels over het nut van wespen en het herkennen van de Aziatische hoornaar. Alsook werd in coronatijd een Webinar georganiseerd door Netwerk Brandweer.

Brandweer Brussel start voor zone Brussel met een werkgroep rond het verantwoord omgaan met wespenverdelging. Zijn er nog andere Brandweerzones die hieraan willen meewerken of met ideeën/realisaties hieromtrent?
Contacteer dan Kpl. Kris Eckeman via eckemank@gmail.com.