20 hulpverleningszones
Nieuws
04/05/2022 om 15:16

nieuwe huisstijl en mascotte voor Brandweer zone Kempen

share-square share-square share-square share-square
Dag van de Brandweer

Brandweer zone Kempen viert vandaag “Dag van de Brandweer” met allesomvattend communicatieproject, inclusief nieuwe huisstijl en mascotte
Het project “Wij zijn Brandweer zone Kempen” is een strategisch communicatieproject met focus op de interne en de externe communicatie. De onderlinge verbinding tussen alle medewerkers en de sterke binding met de burger staat hierbij centraal.

“Wij zijn Brandweer zone Kempen”

Het project “Wij zijn Brandweer zone Kempen” steunt op twee pijlers. Intern streeft Brandweer zone Kempen ernaar haar medewerkers een houvast te bieden om zich te identificeren met de organisatie. Een noodzakelijke oefening na 7 jaar moeizame brandweerintegratie. Extern is het belangrijk naar buiten te treden als één sterk merk en één professioneel team in relatie tot de burger, de bedrijven in de regio en het beleid. Dit alles zit vervat in de slogan “Wij zijn Brandweer zone Kempen”. Het project sluit bovendien naadloos aan bij de missie “Samen Veilig Verder” – met extra focus op “Samen”.

Opgefriste huisstijl

Zonder het logo te wijzigen is Brandweer zone Kempen erin geslaagd haar huisstijl op te frissen. Er is geopteerd voor een uitgebreider kleurenpallet, één eenvoudig webproof lettertype Calibri en vereenvoudigde, eigentijdse sjablonen die via het intranet makkelijk toegankelijk zijn voor alle medewerkers.

De nieuwe mascotte van Brandweer zone Kempen

Het concept is eenvoudig en toegankelijk. Met dit project krijgt Brandweer zone Kempen een gezicht en wordt de organisatie menselijker en herkenbaarder. Het gezicht is een heel herkenbare signatuur en is uniek voor Brandweer zone Kempen. Het brengt de medewerkers – beroeps brandweermannen (M/V/X), vrijwilligers en omkaderend personeel - dichter bij elkaar (intern) en dichter bij de burger (extern).

Brandweer zone Kempen verwelkomt in een eerste fase reeds haar mascotte. De nieuwe mascotte oogt lachend, verbindend, genderneutraal en zeer kindvriendelijk. De look is gebaseerd op het Japanse ‘kawaii’ dat letterlijk vertaald "schattig" of "lieflijk" betekent. De mascotte van Brandweer zone Kempen bestaat niet enkel digitaal, maar wordt binnenkort ook letterlijk tot leven gewekt met een op maat gemaakt verkleedkostuum.

Brandweer zone Kempen krijgt “een gezicht”

Die nieuwe mascotte zal meteen ingezet worden om de organisatie te ondersteunen in haar preventieve opdracht naar de burger toe. Denk bijvoorbeeld aan de schoolbezoeken, inzet bij de opendeurdagen van de 7 kazernes, de communicantenfotoshoot of de Start-to-Brandweer-sessies waarbij Brandweer zone Kempen op zoek gaat naar nieuwe vrijwilligers.
In een tweede fase wordt een fotoshoot- en videocampagne gelanceerd waarin echte medewerkers van Brandweer zone Kempen hun opwachting zullen maken.

quotes
Wij zijn heel blij met het project “Wij zijn Brandweer zone Kempen”. Het is een mooi totaalconcept waarbij we niet enkel inzetten op de verbinding tussen onze medewerkers onderling en de burger, maar meteen ook de kans gegrepen hebben om de huisstijl op te frissen en hedendaagser te maken. Een heel mooi project dat we de komende jaren nog verder zullen uitdiepen!”
Tina Boënne, deskundige communicatie Brandweer zone Kempen