20 hulpverleningszones
02/09/2023 om 10:12

Retex van een brand in dancing Mirano te Sint-Joost-ten-Node: Lessons Learned en Het Verloop van de Interventie

share-square share-square share-square share-square

Deze workshop, gegeven door Karel Lambert, Majoor bij de Brandweer van Brussel en Vrijwillig Sergeant bij Post Oostkamp (Zone 1), belicht de intrigerende interventie in Sint-Joost-ten-Node, beter bekend als "Dancing Mirano.

De presentatie zal de volgende essentiële onderwerpen behandelen:

Het Verloop van de Interventie: Karel Lambert zal een diepgaand inzicht geven in hoe de interventie begon als een bescheiden rookontwikkeling en zich snel uitbreidde. Hij zal het verhaal vertellen van hoe deze interventie zich ontwikkelde en evolueerde tijdens cruciale momenten.Karel zal ingaan op de uitdagingen waarmee de interventie te maken kreeg.

Reëel Gevaar voor Uitbreiding: Karel Lambert zal de reële gevaren voor verdere uitbreiding bespreken en hoe het team deze risico's heeft aangepakt om de situatie onder controle te houden.

Belang van Tijdige Opschaling: De presentatie zal benadrukken waarom het cruciaal is om tijdig op te schalen en niet achter de feiten aan te lopen bij dergelijke interventies, met praktische voorbeelden uit Dancing Mirano.

Moeilijkheid van Bereikbaarheid door Structuur van het Gebouw: Lambert zal ingaan op de specifieke uitdagingen met betrekking tot de bereikbaarheid van het gebouw en welke strategieën werden ingezet om deze obstakels te overwinnen.

Veilig werken tijdens een interventie met de nodige aandacht van het gebruik van valbeveiliging.

Toepassen van Lessons Learned cfr. de Brand te Beringen en andere interventies: De workshop zal vergelijkbare lessen benadrukken die zijn geleerd van eerdere brandincidenten, zoals die in Beringen, en hoe deze lessen werden toegepast in de context van Dancing Mirano.

Over Karel Lambert:
Karel Lambert is een gerenommeerde internationale instructeur met uitgebreide ervaring in de brandweersector. Met een indrukwekkend academisch en professioneel track record, heeft hij zijn kennis en expertise gedeeld in 16 verschillende landen. Hij bezit diploma's in industrieel ingenieur bouwkunde, burgerlijk ingenieur Fire Safety Engineering en een master in veiligheidstechnieken. Als gastprofessor aan de Universiteit Gent draagt hij bij aan de opleiding van burgerlijk ingenieurs op het gebied van Fire Safety Engineering. Hij heeft bijgedragen aan 3 boeken en gepubliceerd in 7 verschillende landen, en zijn werk is te vinden op www.cfbt-be.com.