20 hulpverleningszones
16/08/2023 om 23:44

Hoera, een conflict!

share-square share-square share-square share-square
Doelgroep: Brandweer personeel – alle niveaus

Waar mensen samenwerken ontstaan er conflicten. De meeste mensen houden niet van conflicten en hopen dat ze overgaan zonder dat ze zelf iets moeten ondernemen.

Niet alle conflicten zijn op te lossen, maar ze aanpakken, dat kan je leren.
Hoe kan ik een conflict rationeel aanpakken met de grootste kans op succes?
Beheers ik de vijf stijlen of kies ik in elk conflict voor dezelfde stijl?
Deze korte en uiterst interactieve workshop zorgt ervoor dat je bij het volgende conflict anders gaat nadenken en handelen.

Filip De Craemer heeft van 1979 tot 2012 dienst gedaan als officier bij Defensie, waarbij hij leiding heeft gegeven in diverse binnen- en buitenlandse functies, met inbegrip van complexe en uitdagende situaties tijdens talrijke missies in conflictgebieden over de hele wereld.

Gedurende zijn loopbaan heeft hij eveneens de gelegenheid gehad om zijn passie voor atletiek te cultiveren en heeft hij zijn kennis uitgebreid buiten de militaire sfeer door zich te verdiepen in management.

Van 2012 tot 2018 vervulde Filip De Craemer de functie van hoofd veiligheid binnen een tak van de Verenigde Naties, waarbij hij voornamelijk actief was in het Midden-Oosten.

Sinds 2018 heeft hij de rol van zelfstandig docent in management op zich genomen. In deze hoedanigheid verzorgt hij voornamelijk trainingen binnen bedrijven en het Hoger Onderwijs, waarbij hij zich toespitst op diverse domeinen:

  • Communicatie
  • Feedback geven en ontvangen
  • Assertiviteit
  • Leidinggeven
  • Omgaan met weerstand en conflicthantering
  • Vergadertechnieken en notuleren
  • Onderhandelen

Filip De Craemer biedt zijn expertise aan om anderen te begeleiden in het ontwikkelen van essentiële managementvaardigheden die van onschatbare waarde zijn in een zakelijke omgeving.