20 hulpverleningszones
17/08/2023 om 11:49

First Responder Anti Aggression Training (FRAT)

share-square share-square share-square share-square
Omgaan met agressie en de-escalerende technieken voor hulpverleners

Agressie jegens hulpverleners is helaas een steeds groter wordend probleem. Als hulpverlener is het van cruciaal belang om mensen te helpen zonder zelf slachtoffer te worden van geweld tijdens een interventie.

First Responder Anti Aggression Training (FRAT) is een pragmatische opleiding die hulpverleners leert hoe ze met geweld in al zijn vormen kunnen omgaan, waarbij de nadruk vooral ligt op het voorkomen van fysiek geweld. De focus van deze training ligt niet op het aanleren van verdedigingstechnieken, maar op het ontwikkelen van een de-escalerende houding en het vermogen om fysiek geweld indien nodig te vermijden.

De opleiding bestaat uit twee modules: Module 1 richt zich op de individuele houding van de hulpverlener ten opzichte van agressie. Hierbij wordt ingegaan op het begrijpen van de oorzaken van agressie en het effectief hanteren van stressvolle situaties. Het doel is om een proactieve benadering te ontwikkelen die gericht is op het voorkomen van escalatie.

Module 2 behandelt het omgaan met groepsgebonden geweld en het werken tijdens rellen en onlusten. Hier leren hulpverleners effectieve communicatietechnieken en strategieën om veilig te handelen in situaties waarin meerdere mensen betrokken zijn bij agressief gedrag.

Deze workshop biedt een overzicht van hoe we als hulpverleners met agressie kunnen omgaan en leert enkele belangrijke technieken om explosieve situaties te de-escaleren. De focus ligt op het vergroten van de veiligheid van hulpverleners en het bevorderen van een constructieve interactie met degenen die hulp nodig hebben.

Tijdens de workshop worden praktijkvoorbeelden besproken en worden deelnemers uitgedaagd om situaties te simuleren en de aangeleerde de-escalerende technieken toe te passen. Op deze manier kunnen hulpverleners hun vaardigheden versterken en zich beter voorbereiden op mogelijke confrontaties met agressie.

Het doel van FRAT is om hulpverleners beter uitgerust te maken, zodat ze hun taken op een veilige en doeltreffende manier kunnen uitvoeren, terwijl ze tegelijkertijd de veiligheid van anderen en zichzelf waarborgen in potentieel gevaarlijke situaties. De training draagt bij aan het vergroten van het zelfvertrouwen en de competentie van hulpverleners, waardoor zij beter in staat zijn om te reageren op diverse uitdagingen die zij in hun werk kunnen tegenkomen.

We moedigen alle hulpverleners aan om deel te nemen aan deze waardevolle workshop, waarin we samenwerken aan het bevorderen van een veilige en respectvolle omgeving voor alle betrokkenen. Laten we samen streven naar een samenleving waarin agressie tegenover hulpverleners tot het verleden behoort.