20 hulpverleningszones

Evacueren

Ondanks alle voorzorgen die je hebt genomen, gebeurt het onwaarschijnlijke toch…
Rook verspreidt zich heel snel via openstaande deuren, beperkt de zichtbaarheid en … dood.

quotes
Het is daarom belangrijk op voorhand na te denken over een vluchtplan en dit samen met alle bewoners in te oefenen. ”

Wat moet je doen

 • Bemerk je een beginnende brand: verlaat de ruimte en sluit de deur.
 • Sla alarm in je huis: waarschuw direct alle bewoners.
 • Verwittig de brandweer, bel 112.
 • Nadat je alarm hebt geslagen, kun je als je blustechnieken beheerst, proberen te blussen.
 • Verlaat je woning op een veilige manier en sluit hierbij deuren en ramen. Zo voorkom je dat rook zich verspreidt.
 • Neem een sleutel mee.
 • Wacht de hulpdiensten op.
 • Volg het evacuatieplan, als er één voor handen is. Begeef je via de kortste weg naar buiten en verzamel alle gezinsleden op één veilige plaats, op voldoende afstand van de woning.
 • Gebruik geen lift.
 • Loop niet en keer niet terug op je stappen.
 • Ga niet binnen in een lokaal dat gevuld is met rook.
 • Is de zichtbaarheid beperkt: Houd in de mate van het mogelijke contact met de muur (bijvoorbeeld met de hand of voet).
 • Houdt een vochtige doek voor je mond: de rook of de verbrandingsgassen kunnen je namelijk doen stikken.
 • Blijf zo dicht mogelijk bij de vloer: daar is er meer zuurstof.
 • Controleer altijd de warmte achter een gesloten deur alvorens die te openen
   

Als de gangen en trappen vol rook hangen.

 • Probeer bij een venster aan de straatkant te geraken en probeer de brandweer (112) te (her)contacteren zodat je je positie kunt aangeven.
 • Als het vertrek met rook gevuld is en vluchten naar een veilige plaats niet mogelijk is, blijf dan zo dicht mogelijk bij de grond, daar is er meer zuurstof.
 • Signaleer je aanwezigheid.
   

Evacuatieplan:

 • Maak een rondgang in je woning, je gebouw.
 • Ga in elk vertrek na hoe je, in geval van nood, naar buiten kunt vluchten. Denk na hoe en langs waar je de woonkamer, de keuken, de kamers op de verdieping, … kunt verlaten indien de normale weg geblokkeerd is (door vuur, rook, …).
 • Voorzie een veilige verzamelplaats op voldoende afstand van je woning.
 • Sensibiliseer de andere bewoners: Leg het evacuatieplan uit aan je familieleden en oefen dit samen in.
 • Houd er bij het opstellen van je evacuatieplan rekening mee dat tijdens een brand de elektriciteit kan uitvallen en het mogelijk is dat de verlichting niet meer werkt.