20 hulpverleningszones

Festivals

Algemene tips voor festivalgangers

Veel festivals vinden meerdere dagen plaats en bieden kampeerterreinen voor festivalgangers. Het risico op brand is er niet gering. Het is daarom belangrijk om een aantal tips te volgen tijdens deze festivals.

evenement

Campingvuurtjes en gasflessen

Als je zelf op het festival je eten wil klaarmaken of een tas koffie of thee wil zetten met een campingvuurtje, informeer je dan op voorhand of dit is toegestaan en eventueel waar dit is toegelaten. Sommige organisatoren verbieden namelijk het gebruik van een gasvuurtje of laten dit enkel toe op specifieke locaties op de kampeerplaats.

Als je zelf aan de slag gaat met een campingvuurtje, respecteer dan volgende aanbevelingen:

 • Vervang de gasfles steeds in open lucht en weg van ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld van vuur, een sigaret,…).
 • Zorg ervoor dat een gasvuurtje of gasfles niet kan omvallen of omvergelopen kan worden. Zorg voor een stevige, vlakke ondergrond.
 • Vermijd het gebruik van koffergasvuurtjes. Ze hebben een verhoogd risico op ontploffen.
 • Controleer regelmatig de aansluiting van de gasfles op het campingvuurtje.
 • Draai de gasfles goed dicht wanneer je gedaan hebt met koken.
 • Berg je gasfles na gebruik op in een beschutte en goed verluchte plaats (vb. een voortent of de ruimte tussen buiten- en binnentent). Laat het nooit in volle zon staan en plaats ze altijd rechtop.
 • Installeer het kooktoestel bij voorkeur in de ruimte buiten de tentvakken of onder de luifel.

Vuur

Tentzeilen en kampeermateriaal zijn vaak gemaakt uit lichte materialen die makkelijk vuur kunnen vatten:

 • Blijf daarom op een veilige afstand van licht ontvlambare materialen, zoals een tent, wanneer je kookt of een sigaret rookt. 
 • Rook nooit in de tent.
 • Zorg dat er steeds water in de buurt is wanneer je gaat koken. Je kan dit gebruiken om materialen, die vuur vatten, te blussen en om eventuele brandwonden te koelen. Opgelet: een gasvuur doof je best niet door water, maar wel door de toevoerkraan dicht te draaien.
 • Bommetjes, Bengaals vuur, vuurwerk, fakkels, kampvuurtjes, barbecues, … zijn door de organisatoren gewoonlijk verboden. Breng dit dus niet mee.

Specifieke tips voor organisatoren:

Algemeen

 • Aangebrachte versiering mag geen bijzonder risico voor brandveiligheid met zich mee brengen. Gemakkelijk brandbare materialen zoals rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen gebruik je niet als versiering.
 • Plaats attracties en kramen voldoende ver van elkaar zodat je brandoverslag kan voorkomen. Voorzie dus voldoende tussenruimte.
 • Overleg vooraf met de bevoegde brandweer voor de toepasselijke wetgeving, het aantal personen, de te respecteren afstanden en doorgangsbreedtes, de vereiste blusmiddelen en de bereikbaarheid ervan, …
 • Laat nooit meer mensen toe dan het maximaal toegelaten personen.
 • Zorg ervoor dat de elektrische kabels op degelijke wijze zijn geïsoleerd en bevestigd. Voorzie ook mechanische bescherming voor losliggende kabels.

Eetgelegenheden

Bij gebruik van pannen of toestellen voor bakken, braden en bij frituurtoestellen moet een goed sluitend deksel en/of blusdeken aanwezig zijn.
Plaats de gasflessen in open lucht en weg van ontstekingsbronnen (vb. open vlam).
Controleer regelmatig de aansluiting van de gasslang op de gasfles.
Laat gasflessen nooit in de volle zon staan.
Zorg voor een stabiele ondergrond waar je de gasflessen kan op plaatsen.

Camping

 • Als organisator heb je de keuze om het gebruik van gasflessen al dan niet te verbieden. Als je deze toestaat, kan je outdoor kookeilanden of een kookzone voorzien waar de campinggasten voldoende ruimte krijgen om te koken op hun eigen campingvuurtje. Zo vermijd je het gebruik van gasflessen in de nabijheid van tenten. 
 • Zorg er voor dat er voldoende blusmiddelen beschikbaar zijn in de buurt van de campingbijvoorbeeld in de middengang, waar ze gemakkelijk beschikbaar zijn in geval van brand. Zorg ook voor de nodige signalisatie op de camping.
 • Verdeel de weide in verschillende zones waar tenten toegelaten zijn en voorzie brandgangen tussen die zones die voldoende breed zijn. In geval van brand is er dan minder risico dat de brand overslaat naar andere zones.
 • Geef de verschillende zones een naam of referentie en verspreid deze informatie ook duidelijk. Op die manier kunnen de campinggasten zeggen in welke zone een incident zich voordoet en kunnen de hulpdiensten het incident sneller terugvinden. 

Enkele laatste raadgevingen:

 • Als het festival één of twee dagen duurt, zijn campingvuurtjes afgeraden.
 • Als het festival meer dagen duurt, kunnen gasflessen van maximum 1 kilogram toegelaten worden.
 • Kaarsen, fakkels, kampvuurtjes en vuurwerk zijn verboden.

Wat als het toch fout loopt?

Ga weg van het vuur

Wanneer iemand zich verbrandt heeft, dan moet die persoon zo snel mogelijk weggehaald worden bij de warmtebron. Staat de kledij in brand? Dan dek je het slachtoffer af met een jas, deken of doek. Gebruik nooit synthetische stoffen zoals lycra en fleece. De persoon kan ook over de grond te rollen of het vuur met water doven. Vermijd dat de persoon begint te lopen.

Brandwonden

“Eerst water, de rest komt later!”

Koel de brandwonde onmiddellijk door minstens 20 minuten te spoelen onder lauw, stromend water (ca. 20° C). Indien nodig en indien mogelijk, maak gebruik van een douche: zet het slachtoffer onder een stromende lauwe douche om de brandwonden te koelen, desnoods met kleren aan. Gebruik bij het spoelen van de brandwonde, indien mogelijk, alleen lauw water en geen koud water, dit om onderkoelingsverschijnselen te vermijden.

Nadat je het hebt gespoeld, ga naar een EHBO-post om de brandwonde verder te verzorgen.

quotes
“Eerst water, de rest komt later!” ”