20 hulpverleningszones

Basisstappen bij vlam in de pan

Zelfs als je een heel voorzichtige kok bent, kunnen er ongelukken gebeuren. Het is dus een goed idee om te weten wat je moet doen. Als een pan vlam vat, zijn er een aantal stappen die u moet nemen om veilig te blijven:

  • Zet de warmtebron (fornuis, kookplaat,…) uit, maar alleen als het veilig is.
  • Indien mogelijk dek de pan af. Verplaats de pan niet!
  • Gooi nooit water over een vuur, omdat het een vuurbal kan veroorzaken.
  • Zet de dampkap af.
  • Verlaat de kamer, doe de deur dicht, waarschuw anderen en bel 112.
Vlam in de pan

Waarom slaat de vlam in de pan?

Een pan vat vlam wanneer er hete (kokende) olie of boter overkookt en met de vlam onder de pan in contact komt.  De olie kan ook zelf in brand vliegen als de zelfontbrandingstemperatuur van ongeveer 315°C wordt bereikt.  Dat geldt niet enkel voor een frituur, maar ook voor alle andere pannen waar olie in verhit wordt.

Waarom en hoe moet je de pan afdekken?

Geen zuurstof = geen vuur.  Door de pan af te dekken, sluit je de zuurstof af van het vuur en zal het vuur doven.  Je kunt de pan afdekken met een deksel of een bakplaat.  Hou deze als ‘schild’ voor je, zet eerst de onderzijde op de rand van de pan en duw de vlammen met het deksel terug.  Als je kan bedek dan je handen of trek ovenhandschoenen aan.

Laat de pan staan.

Ga niet met de pan aan de wandel.  Je kunt struikelen of de brandende vloeistof kan over de rand van de pan lopen en stevige brandwonden veroorzaken.

Voorkom een vlam in de pan

Gebruik een elektrische frituurpan met thermostaat. Zo’n pan is beveiligd tegen oververhitting en voorkomt dat de olie uit zichzelf ontbrandt. Giet niet te veel vet in een pan om de kans op overkoken te verkleinen en gebruik tot slot altijd schoon vet.

Hou een (passende) deksel van de frituurpan in de buurt. Mocht de vlam in de pan slaan, dan kun je deze direct doven door het deksel op de pan te leggen. Let er op dat je daarnaast in het algemeen gewoon voorzichtig bent met een pan met vet.

Gebruik geen water

Doordat het water bij contact met de hete olie onmiddellijk gaat koken, ontstaat in de olie een stoomwolk. Deze stoomwolk verspreidt fijne oliedeeltjes in de lucht en er ontstaat een uiterst brandbaar mengsel.

? Op het internet kun je hiervan meerdere filmpjes bekijken.  Kijk alvast even naar het slow motion filmpje hiernaast. Dit wil je niet meemaken in je keuken.