20 hulpverleningszones

CO: de stille moordenaar

Gebruik je een open haard, een kolen-, petroleum- of pelletkachel of een gasgeiser? Verwarm je je woning met gas of stookolie ? Neem dan de nodige voorzorgen:  

Tips: 

 • Laat je verwarmingstoestel of verwarmingsinstallatie en je schoorsteen jaarlijks onderhouden. 
 • Voorzie voldoende verse lucht in de ruimten waar een verwarmingstoestel  staat.
 • Jaarlijks worden in België meer dan 1000 mensen het slachtoffer van een CO-vergiftiging. Koolstofmonoxide of CO  is gevaarlijk omdat je het niet kunt waarnemen. Het is een kleurloos, geurloos en smaakloos  gas. Het ontstaat bij een slechte verbranding van alle soorten brandstoffen.

Welke risico’s loop je in jouw woning?

Klik op de afbeelding om te weten te komen welke risico’s in jouw woning kunnen voorkomen en hoe je jezelf en je familie kan beschermen tegen CO.

Afbeelding van een Huis en CO

Wat als er toch CO in huis is?

Hoe kan je CO-vergiftiging herkennen?

 • Je krijgt plots hoofdpijn.
 • Je wordt misselijk.
 • Je voelt je moe.
 • Soms val je flauw.

Ook andere alarmsignalen kunnen een belletje doen rinkelen:

 • Komen de klachten voor bij verschillende personen tegelijk of bij huisdieren?
 • Komen de klachten voor als je een bad of douche neemt of tijdens de afwas?
 • Verminderen de klachten in frisse lucht of wanneer je naar buiten gaat?
 • Merk je roetafzetting op muren rond gasgeisers?
 • Merk je een abnormale hoge vochtigheid en condensatie op in jouw huis?
 • Let op de kleur van de vlammen. Gele vlammen wijzen op een slechte verbranding van gas. De vlammen moeten blauw zijn.

Wat moet je doen wanneer iemand een CO-vergiftiging heeft? Let altijd eerst op je eigen veiligheid!

 • Open eerst ramen en deuren.
 • Schakel indien mogelijk mogelijk het toestel uit.
 • Is het slachtoffer bewusteloos? Bel onmiddellijk 112. Vermeld waar je bent, dat het om een CO-vergiftiging kan gaan en hoeveel mensen bewusteloos zijn. Volg de instructies van de 112-operator.
 • Haal het slachtoffer uit de kamer.
 • Begin de reanimatie indien het slachtoffer niet ademt.
 • Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging.

 
Vermoed je een CO-probleem?
Bel 112 om hulp te vragen.
Neem contact met een erkend installateur voor andere, niet dringende vragen.

 

Kan ik me beter beschermen met CO-melders?

Een CO-melder of -detector waarschuwt je als de CO-concentratie op een bepaalde plaats te hoog is.
Goede CO-melders gaan tegenwoordig tot 10 jaar mee. Daarna moeten ze vervangen worden.
Een CO-melder kost 30 tot 80 euro. 

Plaatsing van CO-melders

 • Het is belangrijk om de  CO-melder op de juiste plaats te hangen:
 • hij hangt best op een hoogte van ongeveer 1,5 meter
 • hij moet voldoende dicht bij het risicotoestel hangen
 • elk risicotoestel moet worden beveiligd.
 • Volg altijd de instructies van de fabrikant goed op. 

Wat zijn goede toestellen?

Een CO-melder is uiteraard geen rookmelder. Deze waarschuwt je voor een ander risico.  Daarom is het ook beter om geen gecombineerde rookmelder/CO-melder te kopen. Afzonderlijke toestellen zullen sneller en juister reageren op de rook of de CO.

Een CO-melder die aan de juiste normen voldoet is een waardevolle aanvulling van onderhoud en controle van verluchting, verwarmingstoestel en rookafvoer. 

CO-detectoren moeten voldoen aan de productnorm NBN EN 50291 voor CO-melders in woningen.

Opgelet: volg altijd de voorschriften voor de installatie, controle en regelmatig onderhoud van de toestellen en controleer en reinig regelmatig je schoorsteenkanalen. Het aanschaffen van een CO-melder betekent in geen geval dat je controle of onderhoud mag negeren! 

Samengevat: een CO-melder kan je een vals gevoel van veiligheid geven:

 • als hij slecht geplaatst is.
 • als niet alle risicotoestellen ervan zijn voorzien.
 • als het geen goed toestel is.
 • als het toestel niet tijdig wordt vervangen.

Nog niet helemaal duidelijk?

Surf dan zeker eens naar de website van het Antigifcentrum, waar je uitgebreide info terugvindt.