20 hulpverleningszones
20/02/2023 om 07:32

Studiedag 'Erfgoed en vuur'

share-square share-square share-square share-square
14 maart 2023

Natuur en cultuur botsen wel eens. Ook erfgoedcollecties zijn niet immuun voor de vier natuurkrachten: water, lucht, aarde en vuur. Om hierover expertise uit te wisselen, organiseren Erfgoedlabo Leuven en FARO samen met het Belgische Blauweschildcomité en ICOMOS Vlaanderen-Brussel een reeks van vier studiedagen over calamiteiten en roerend erfgoed. Na drie studiedagen over respectievelijk water, lucht en aarde gaat de vierde studiedag in op het thema van brandgevaar.

De studiedag laat zowel experten als deelnemers zelf aan het woord. Na de presentaties kan je je eigen ervaringen delen en samen met de experten de do’s en don’ts van brandpreventie bespreken. Tot slot gaan de experten samen in gesprek tijdens het panelgesprek over de voorwaarden van een brandveiligere omgeving.

PROGRAMMA 14 maart 2023

9.00u – 9.30u
Registratie deelnemers – koffie

9.30u – 9.40u
Verwelkomingswoord Barbara Van den Abeele, coördinator Erfgoedlabo

9.40u – 10.15u
Brandevacuatie Universiteit Antwerpen
Heleen Wils van het Universiteitsarchief brengt gedetailleerd verslag uit van de evacuatie tijdens de brand in de gebouwen van de Universiteit Antwerpen in juli 2022. Vervolgens gaat Maartje De Wilde, diensthoofd van de Bijzondere Collecties, dieper in op de gevolgen van deze brand (roetschade en brandschade) en wat ze er als dienst uit geleerd hebben.

10.15u – 10.50u
Brandpreventie, hoe ga je te werk?
Wat zijn de verschillende aspecten van brandpreventie? Welke systemen bestaan er? Hoe train je je personeel/suppoosten? En wat is de laatste regelgeving/wetgeving inzake brandpreventie?
Ibrahim Bulut van Expertise & Security Consultants geeft uitleg over de organisatorische voorbereiding op een calamiteit en de wetgeving rond brandpreventie, met aandacht voor de moeilijke toepassing in monumentale gebouwen.

10.50u – 11.15u
PAUZE

11.10u – 11.45u
Risico-analyse van gebouwen en beschermingsmaatregelen
Ralf Bruyninckx en Kevin Smeyers van FPC Risk lichten aan de hand van verschillende voorbeelden toe hoe je gebouwen kan beschermen tegen brandgevaar. Wat houdt een risico-analyse in? Hoe interpreteer je de resultaten hiervan? En welke beschermingsmaatregelen kan je als erfgoedorganisatie hierin nemen?

11.45u – 12.20u
Samenwerking met de brandweer optimaliseren
Presentatie door Hans Clarysse, voorzitter van Brandweervereniging Vlaanderen, en Maarten Van Severen, directeur Netwerk Brandweer. Hoe kunnen we de contacten met de brandweer optimaliseren? Wat zijn de criteria voor een goede beheersovereenkomst? Welke afspraken moeten er gemaakt worden? En hoe kan je preventief te werk gaan: organisatorisch, bouwkundig, opleiding en training brandoefeningen….?

12.20u – 13.00u
LUNCH

13.00u – 13.55u
Brandverzekeringen erfgoed
Bert Demarsin geeft een inleidende juridische uiteenzetting over het belang van verzekeringen voor de kunst- en erfgoedsector. Hoe werkt het principe van verzekering? Wat zijn de verschillen tussen zaakverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen en welke verzekeringen zijn gebruikelijk in de erfgoedsector? Welke verzekeringen zijn wettelijk verplicht, welke zijn anderszins opgedrongen, welke zijn nuttig? Vervolgens zal Lieve Vloemans van Hiscox verzekeringen toelichting geven over de flow van een verzekeringsdossier. Welke polissen bestaan er? Hoe wordt de prijszetting bepaald?

13.45u – 14.20u
Roetschade en waterschade na brand
Wies Stortelder, scientific assistant and textile conservator bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) zal toelichting geven over de verschillende behandelingsmethoden van organische objecten na roet- en waterschade.

14.20 – 14.50u
PAUZE

14.50u – 15.50u
Plenaire sessie
Panelgesprek met alle sprekers, met mogelijkheid tot vragen stellen vanuit het publiek.
Moderator: Tine Hermans (FARO)

15.50 – 16.00u
Slot met afsluitend woord Jan De Maeyer, voorzitter Erfgoedlabo

INSCHRIJVEN

Inschrijven is mogelijk via www.erfgoedlabo.be/registreren

BETALING

Gelieve 40 euro over te schrijven op rekening BE82 736076717768 met vermelding van studiedag vuur + naam deelnemer + organisatie.

Factuur nodig?

Mail naam bedrijf, adres, mail facturatie, eventueel BTW-nr./ondernemingsnr., bestelbonnr. of referentie bestelbon (indien dit vermeld moet worden op de factuur) naar info@erfgoedlabo.be

Bestelbon nodig?

Graag volgende gegevens gebruiken: Erfgoedlabo vzw, Grote Markt 9, 3000 Leuven.

Deze studiedag is een initiatief van Erfgoedlabo Leuven en FARO samen met het Belgische Blauweschildcomité en ICOMOS Vlaanderen-Brussel.

Afbeelding: De brand van de Universiteitsbibliotheek van Leuven in 1914 © Stadsarchief Leuven

in Samenwerking met