20 hulpverleningszones
Brandweeragenda
26/09/2022 om 09:35

Organisaties in vuur en vlam

share-square share-square share-square share-square

In 2018 bundelden Brandweer Zone Antwerpen (BZA) en Antwerp Management School (AMS) de krachten om samen vooruit te kijken naar de brandweer van morgen. Er was nog geen sprake van corona, inflatie of langdurige periodes van extreme droogte. Wel was er de wil om vastgeroeste ideeën over bedrijfsvoering en crisisbeheer tegen het licht te houden en te evalueren. Het onderzoek richtte zich naar nieuwe vormen van bestuur en samenwerking, naar het soort leiderschap en management dat daarvoor vereist is, en naar de impact van nieuwe technologieën en data die de brandweer (en bij uitbreiding alle organisaties) in staat moet stellen om heel wat van de dagelijkse bedrijfsvoering in de toekomst te verbeteren.
 

Nu, vier jaar later, kijken we niet alleen terug op een aantal (wetenschappelijke) publicaties die uit deze samenwerking zijn voortgekomen, maar vooral naar de verwondering die dit onderzoeksproject teweeggebracht heeft. BZA liet toe om kritisch te reflecteren en de inzichten die daarbij verworven werden terug te koppelen naar niet enkel de eigen sector, maar ook naar bedrijven en organisaties en andere sectoren. Er werd een nieuwe kijk ontwikkeld op personeelsbeleid, de spanning tussen centrale en decentrale aansturing, leiderschap, organiseren met crisis in het achterhoofd, het slim inzitten van netwerken en de toegevoegde waarde die technologie en data kunnen hebben bij het oplossen van complexe bedrijfsproblemen.   Die verwondering delen we tijdens dit evenement graag met u.

 

Ontmoet onze sprekers
Sprekers
 
v.l.n.r Cathy Berx, gouverneur van de Provincie Antwerpen, Prof. dr. Steven De Haes, decaan Antwerp Management School, majoor Jan Van Roey (BZA), Eva Van Gerven (BZA), Steven van den Oord (AMS), Bart De Wever, burgemeester van de Stad Antwerpen en zonevoorzitter van Brandweer Zone Antwerpen, majoor Bert Brugghemans, zonecommandant van Brandweer Zone Antwerpen, Prof. dr. Lou Van Beirendonck (AMS), Kapitein Matthieu De Block (BZA), Prof. dr. Hugo Marynissen (AMS)

 

Kies uit 3 sessies

Majoor Jan Van Roey (BZA) en Prof. dr. Lou Van Beirendonck (AMS)

Ook een brandweerorganisatie evolueert van een hiërarchisch sturingsmodel naar een werking met meer autonomie, teamwerk en flexibiliteit. Waarom is dit nodig? Wat betekent deze evolutie voor leiders én voor medewerkers? BZA deelt haar ervaringen, successen en pitfalls, en enkele nuttige aanbevelingen.

Eva Van Gerven (BZA) en Prof. dr. Steven De Haes (AMS)

De inzet van slimme technologie en data is niet enkel cruciaal voor brandweerdiensten om snel te kunnen anticiperen op gevaar. Ook binnen andere organisaties wordt er steeds meer gebruik gemaakt van augmented reality, artificial intelligence, virtual reality, e.d. om beslissingsprocessen te ondersteunen.

Kapitein Matthieu De Block (BZA) en Steven van den Oord (AMS)

Het slim inzetten van organisatienetwerken bleek tijdens de coronacrisis essentieel gebleken om kritieke diensten zoals de brandweer, zorg en logistiek operationeel te houden.

 

Voor wie?

Voor leiders en medewerkers van organisaties die, net als de brandweer, voor belangrijke uitdagingen en veranderingen staan.

 

Praktische info

wanneer: 04 oktober 2022, van 15:45 tot 19:00

waar: Antwerp Management School, Boogkeers 5, 2000 Antwerp

Deelname aan het event is gratis, maar je kan een vrijwillige bijdrage van 20 euro aan Oscare vzw* schenken tijdens je registratie.

 

 

Oscare
Deel van de opbrengst naar Oscare vzw

Oscare vzw is een nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens.