20 hulpverleningszones
02/09/2023 om 08:55

Optimale Fysieke Paraatheid voor Brandweerlieden: Wetgeving, Doelstellingen en Samenwerking

share-square share-square share-square share-square

In deze boeiende workshop, verzorgd door IDEWE, gaan we dieper in op het cruciale aspect van fysieke paraatheid bij brandweerlieden. Onze aanpak is specifiek afgestemd op de behoeften van deze sector, met in het bijzonder aandacht voor preventie en welzijn bij hulpdiensten, waaronder brandweerzones.

Tijdens de introductie van de workshop zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Definitie van Fysieke Paraatheid: We verschaffen inzicht in wat fysieke paraatheid inhoudt, met een focus op de unieke vereisten van brandweerlieden.
  • Wetgeving en Richtlijnen: Bespreking van de relevante wetgeving en regelgeving met betrekking tot fysieke paraatheid bij brandweerlieden.
  • Fysieke Doelstellingen: Identificatie van de specifieke fysieke doelstellingen die brandweerlieden moeten nastreven om optimaal te functioneren.
  • Status Quo: Een overzicht van de huidige stand van zaken betreffende de fysieke paraatheid van brandweerlieden, met inbegrip van mogelijke uitdagingen.
  • Meten van Fysieke Paraatheid: Uitleg over methoden en technieken om de fysieke paraatheid van brandweerlieden objectief te meten.
  • Belang voor Keuring en Preventie: Benadrukken waarom fysieke paraatheid van cruciaal belang is, niet alleen voor medische keuringen maar ook voor preventieve maatregelen.
  • Samenwerking met Brandweerkorpsen: Verkenning van strategieën om samen te werken met brandweerkorpsen bij het bevorderen van een omgeving die fysieke paraatheid stimuleert.
  • Persoonlijke Aanpak: Onderstrepen van het belang van een persoonlijke aanpak en motivatie om individuele fysieke paraatheid te bevorderen.

 

Deze workshop beoogt niet alleen bewustwording te creëren, maar ook praktische inzichten en tools te bieden waarmee brandweerlieden, hun leidinggevenden en medische professionals gezamenlijk kunnen werken aan het versterken van de fysieke paraatheid in deze veeleisende beroepsgroep. Samen streven we naar een veiligere en gezondere werkomgeving voor degenen die elke dag hun leven riskeren om anderen te helpen.

Meer info over groep IDEWE >