20 hulpverleningszones
04/03/2024 om 14:27

Infografieken 2023

share-square share-square share-square share-square

De brandweer ontving in 2023 433.654 oproepen, dat zijn gemiddeld 1.188 meldingen per dag. Het gros zijn oproepen voor de ziekenwagen. Het gaat om dienstverlening die vaak van levensbelang is. Daarom vragen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en haar Netwerk Brandweer aan de centrale overheden de nodige middelen.  Zo moet de federale overheid veel meer tussenkomen in de kosten; nu betaalt ze slechts 20%, de lokale besturen de overige 80%.  

Infografiek 2023
Bijna 1200 oproepen per dag

In 2023 heeft de brandweer in Vlaanderen zich opnieuw onvermoeibaar ingezet om de veiligheid van onze samenleving te waarborgen. Burgers belden maar liefst 433.654 keer naar de brandweer. Dat zijn iets minder oproepen dan in 2022 (470.050), maar nog steeds gemiddeld 1.188 per dag.   

Het gaat om 249.340 oproepen voor een ziekenwagen, 23.982 brandgerelateerde oproepen en 160.332 oproepen voor allerlei andere interventies, zoals technische ingrepen bij verkeersongevallen.  

Oproepen voor brand zijn alomvattend, gaande van een brand buiten (natuurbranden, voertuigbranden of vuilnisbakbranden) tot branden binnen (in gebouwen, schouwen of ondergrondse parkeergarages) en automatische brandmeldingen en controletaken (controleren van brandgeur of het verifiëren van een effectieve blussing). De ziekenwagenoproepen maken een groot deel uit van de taken van de hulpverleningszones. Deze cijfers stijgen lichtjes. Op twee zones na verzorgen alle brandweerzones de dringende hulpverlening op hun grondgebied.  

‘Met gemiddeld 1.188 oproepen per dag illustreren deze cijfers de dagelijkse inspanningen van de brandweer op het terrein. Elke oproep vertegenwoordigt een moment waarop deze dappere mannen en vrouwen zichzelf inzetten voor de veiligheid van mensen en dieren en ze vaak levensreddende acties ondernemen,’ aldus Vera Celis, voorzitter van Netwerk Brandweer.

Dagelijkse inzet van tal van medewerkers en materieel heeft een kostprijs

In totaal voeren 12.408 (voltijdse equivalente) krachten de brandweertaken uit in Vlaanderen. Dat zijn 3.139 beroepsbrandweermensen, 8.580 brandweervrijwilligers en 689 medewerkers op de administratieve diensten. Een uitgebreid scala aan materieel draagt bij aan een snelle en efficiënte respons op verschillende noodsituaties, zoals 347 autopompen, 174 elevatoren/ladderwagens, 201 tankwagens en 159 ziekenwagens, verdeeld over 20 hulpverleningszones.  

‘De brandweer zet zich met hart en ziel in voor ieders veiligheid. Toch blijft de druk op brandweer en gemeenten enorm hoog. Daarom dringen de VVSG en het Netwerk Brandweer aan op meer ondersteuning. Zo verhoogde de federale overheid de dotaties de afgelopen legislatuur wel, maar toch gaat dit niet ver genoeg. De federale overheid en lokale besturen zouden de kosten ieder voor de helft moeten dragen. Nu is de verhouding 20% federaal en 80% lokaal. Daarnaast is een structurele kostenindexatie aangewezen; alleen zo temperen we de gevolgen van de inflatie,’ aldus Wim Dries, voorzitter van de VVSG. ‘Deze maatregelen zijn noodzakelijk als we de correcte en snelle uitvoering van de taken van de brandweer willen blijven garanderen in de toekomst,’ klinkt het. 

Opstart centrale databank Vlaamse brandweer

Netwerk Brandweer verzamelt deze cijfers sinds 2019 bij de 20 Vlaamse hulpverleningszones. Om deze dataverzameling te optimaliseren en te uniformiseren, werkt Netwerk Brandweer op dit moment samen met de Vlaamse overheid aan een project om datagestuurd beleid te kunnen voeren voor een brandveilig Vlaanderen.