20 hulpverleningszones
05/01/2023 om 09:30

Dag van de Brandweergeschiedenis

share-square share-square share-square share-square
zaterdag 4 maart 2023

Na enkele jaren noodgedwongen niet te hebben kunnen doorgaan door de COVID 19-pandemie, wordt er op zaterdag 4 maart 2023 weer een Dag van de Brandweergeschiedenis georganiseerd
door het Netwerk Geschiedenis van Brandweer Nederland. Ditmaal wordt die gehouden in de geboorteplaats van Jan van der Heyden: Gorinchem.

Programma

Deelnemers zijn welkom in het Gorcums Museum aan de Grote Markt 17 te Gorinchem vanaf 9.45 uur. Parkeren in de omgeving is goed mogelijk.

Om 10.15 uur zal de dag geopend worden en vervolgens zullen er enkele lezingen plaatsvinden: René van Dijk zal iets vertellen over de jeugd van Jan van der Heyden in Gorinchem, Gijs Brandt gaat vervolgens verder over de furore die Jan van der Heyden maakte in Amsterdam en Guus Brinkel zal een presentatie houden over de ontwikkeling van de stoombrandspuit.

Om 12.15 uur zal er een lunch geserveerd worden en om 13.00 uur start het middagprogramma. Tijdens dat middagprogramma worden de deelnemers verdeeld in twee groepen.

De ene groep zal een rondleiding (stadswandeling) maken onder de leiding van de oud-brandweercommandant en stadsgids van Gorinchem, Dick Bosch langs brand-, brandweer- en Van der Heyden-gerelateerde plekken en objecten. De andere groep zal zich begeven naar de oude brandweerkazerne van Gorinchem, die nu is ingericht als brandweermuseum. Daar zal de stoombrandspuit gedemonstreerd worden en kan het museum bezocht worden.

Om 14.45 uur zullen beide groepen elkaar weer ontmoeten en wordt er gewisseld. Zo krijgen beide groepen hetzelfde programma, maar in een andere volgorde.

De dag zal worden afgesloten tijdens een informeel samenzijn tot 17.00 uur in de huidige brandweerkazerne van Gorinchem aan de Arkelsedijk 22.

Aanmelden is noodzakelijk

De capaciteit van de zaal is beperkt en er kunnen slechts 50 deelnemers worden toegelaten. Daarom is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor deze dag.

Aanmelden kan door voor 18 februari 2023 een bedrag van € 15 over te maken op bankrekening NL58 INGB 0002 8847 26 ten name van Nederlandse Vereniging van Belangstellenden
in het Brandweerwezen VBB (BIC – voor buitenlandse inschrijvingen – INGBNL2A) onder vermelding van: “Dag Brandweergeschiedenis 4 maart”.

Gelijktijdig stuurt u de secretaris van het Netwerk Geschiedenis van Brandweer Nederland een e-mail met de mededeling dat u zich heeft aangemeld en betaald. Die kan u daarna ook nadere
zaken mededelen en u berichten indien u op de wachtlijst bent geplaatst. De secretaris van het Netwerk is bereikbaar via cqboot12@outlook.com.

Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Een aanmelding is alleen volledig als de bijdrage van € 15 is overgemaakt. De bijdragen van aanmeldingen die op de wachtlijst zijn geplaatst worden na 4 maart 2023 teruggestort.

Voor die eigen bijdrage ontvangt u koffie of thee bij binnenkomst, een lunch, alsmede een attentie van het Netwerk Geschiedenis. Let wel: indien u zich om welke reden dan ook dient af te melden na 25 februari 2023, zal er geen restitutie van het gestorte bedrag meer kunnen plaatsvinden.