20 hulpverleningszones

Blus alleen zelf een brand als je weet hoe dat te doen 

Denk altijd eerst aan je eigen veiligheid. Probeer een beginnende brand dus enkel zelf te blussen als je weet hoe dat moet. 

Tip: Als je niet weet hoe een blusdeken of blustoestel te gebruiken, dan kan je beter meteen vluchten en 112 bellen. 

Wil je toch zelf proberen te blussen?

Een brandende pan of frietketel kan je doven met een blusdeken.

Plaats het blusdeken steeds binnen handbereik en bij voorkeur in de keuken. Leg het op een gemakkelijk bereikbare plaats of bevestig het aan de muur.

Het is belangrijk dat je leert omgaan met een blusdeken. Oefen onderstaande handelingen zodat je weet wat je moet doen op het moment dat je het blusdeken nodig hebt.

  • Neem het blusdeken.
  • Omwikkel je handen met het blusdeken.
  • Dek het brandend oppervlak zachtjes af met het blusdeken (zonder bruuske bewegingen te maken).
  • Zorg dat de toevoer van zuurstof volledig afgesloten is.
  • Schakel de stroomvoorziening van het toestel uit of trek de stekker uit.